> Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"
ogłoszenie o zamówieniu 
 Ogłoszenie nr 514771 - droga Czaple Mogielnica etap I.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:31:57.
dokumentacja przetargowa 
 dokumentacja przetargowa - droga Czaple - Mogielnica etap I.rar

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:33:31.
dokumentacja projektowa 
 dokumentacja projektowa- droga Czaple Mogielnica etap I.rar

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:34:49 | Data modyfikacji: 2018-02-06 13:35:44.

Zobacz:
 Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szeglacinie, gm. Korczew" . 
Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:34:49
Data modyfikacji: 2018-02-06 13:35:44
Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ks. Brzóski 20a
08-108 Korczew
Kierownik Jednostki
mgr inż. Sławomir Wasilczuk
Kontakt:
Tel: (+48 25) 631-20-22, 631-20-23
Fax: (25) 631-20-89
e-mail: korczew_gmina@wp.pl