ogłoszenie o zamówieniu
 Ogłoszenie nr 514771 - droga Czaple Mogielnica etap I.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:31:57.
dokumentacja przetargowa
 dokumentacja przetargowa - droga Czaple - Mogielnica etap I.rar

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:33:31.
dokumentacja projektowa
 dokumentacja projektowa- droga Czaple Mogielnica etap I.rar

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:34:49 | Data modyfikacji: 2018-02-06 13:35:44.
informacja z otwaria ofert
 Informacja z otwarcia ofert- droga Czaple-Mogielnica.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-02-27 10:50:04.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na drogę Czaple - Mo.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:43:32.

Zobacz:
 Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szeglacinie, gm. Korczew" .  Przetarg nieograniczony na "Budowę , rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"  .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I" .  Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I" .  Przetarg nieograniczony "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew" .  Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew" .  Przetag nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop" .  Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I" .  Przetarg nieograniczony "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew-etap I" .  Przetarg nieograniczony: "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew" .  Przetarg nieograniczony "Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew" .  Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew"  .  Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew" . 
Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:43:32
Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska