ogłoszenie o zamówieniu
 Ogłoszenie nr 514572 - droga Bartków Nowy - Szczeglacin.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 11:57:35 | Data modyfikacji: 2018-02-06 11:59:51.
dokumentacja przetargowa
 dokumentacja przetargowa-droga Bartków Nowy-Szczeglacin.rar

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 12:03:00.
dokumentacja projektowa
 dokumentacja projektowa-droga Bartków Nowy Szczeglacin.rar

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 12:05:38 | Data modyfikacji: 2018-02-06 12:07:21.
Pytania i odpowiedzi z dnia 14.02.2018r
 pytania i odpowiedzi z dnia 14.02.2018r.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-02-15 11:03:26.
informacja z otwarcia ofert
 informacja z otwarcia ofert droga na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:43:58.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - droga Bartków Nowy - Szceglacin.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-02-27 11:12:58.

Zobacz:
 Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szeglacinie, gm. Korczew" .  Przetarg nieograniczony na "Budowę , rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"  .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I" .  Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I" .  Przetarg nieograniczony "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew" .  Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew" .  Przetag nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop" .  Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I" .  Przetarg nieograniczony "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew-etap I" .  Przetarg nieograniczony: "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew" .  Przetarg nieograniczony "Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew" .  Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew"  .  Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew" . 
Data wprowadzenia: 2018-02-27 11:12:58
Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska