Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 08:30:49.
 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 08:36:20.
 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 08:37:40 | Data modyfikacji: 2019-07-09 10:37:52.
 Klauzula informacyjna na temat zdjęć/filmów wykonywanych podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 08:38:54 | Data modyfikacji: 2019-01-03 08:41:36.
 klauzula informacyjna dotycząca przetwarzaniadanych osobowych przez Gminę Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 08:42:53.
 klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas posiedzeń Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 08:44:25.
 SESJA RADY GMINY KORCZEW TRANSMITOWANA NA ŻYWO

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 08:45:37.
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dotyczących decyzji środowiskowych

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 09:31:32.
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dotycząca ewidencji przewoźników

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 09:33:14.
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dotycząca koncesji alkoholowych

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 09:38:03 | Data modyfikacji: 2019-01-11 12:46:02.
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dotycząca gospodarki odpadami

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 09:39:04.
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:18:56.
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie podatków

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:24:02.
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z podziałem nieruchomości

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:28:59.
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z pracami społecznymi

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:30:04.
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z ewidencją przedsiębiorców

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:32:06 | Data modyfikacji: 2019-01-11 12:50:35.
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:34:10.
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych ze skargami i wnioskami

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:35:19.
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z wycinką drzew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:36:29.
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z zajęciem pasa drogowego

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:37:52.
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z ewidencją miejscowości, ulic i adresów

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:40:57.
 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 13:28:42.
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z monitoringiem wizyjnym

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-11-27 07:59:31.
Data wprowadzenia: 2020-11-27 07:59:31
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska