Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-09-13 11:14:51.
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.:
„Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Korczew”

ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na usuwanie azbestu

 zapytanie_ofertowe_azbest_2017.doc

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Katarzyna Borzym- Romanow | Data wprowadzenia: 2017-04-10 09:45:29 | Data modyfikacji: 2017-07-07 13:23:51.
ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z ternu gminy Korczew oraz ich
utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w
schronisku dla bezdomnych zwierząt

zapytanie ofertowe wyłapywanie zwierząt.doc

zapytanie ofertowe

druk oferty

projekt umowy

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Piotr Kościesza | Data wprowadzenia: 2018-01-03 08:58:59 | Data modyfikacji: 2018-01-03 09:02:00.

Zobacz:
 OGŁOSZENIE DOT. SZACOWANIA SZKÓD .  Ogłoszenia .  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko .  WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 .  INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI .  Pogotowie przeciwpowodziowe 2019 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-03 08:58:59
Data modyfikacji: 2018-01-03 09:02:00
Autor: Piotr Kościesza
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska