Inspektorem ochrony danych w Gminie Korczew jest Pani Paulina Skrouba

dostępna pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl


Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych

z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  oraz przepisów krajowych.

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 09:36:39 | Data modyfikacji: 2019-02-22 12:49:08.
Data wprowadzenia: 2019-01-03 09:36:39
Data modyfikacji: 2019-02-22 12:49:08
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska