ogłoszenie o zamówieniu
 Ogłoszenie nr 503542-wodociąg.docx

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:18:29.
dokumentacja przetargowa
 dokumentacja przetargowa-wodociąg Korczew etap I.rar

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:20:19.
dokumentacja projektowa
 dokumentacja projektowa-wodociąg Korczew etap I.rar

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:21:51 | Data modyfikacji: 2018-01-10 13:23:42.
pytania i odpowiedzi z dnia 24.01.2018r
 pytania i dpowiedzi z dnia 24.01.2018r.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-01-24 14:37:37.
informacja z otwarcia ofert "Budowę, rozbudowę i
przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz
z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap
I"
 Informacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-01-29 11:29:22.
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na
"Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci
wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w
m. Korczew, gm. Korczew - etap I"
 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wodociąg.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-02-02 14:19:13.

Zobacz:
 Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szeglacinie, gm. Korczew" .  Przetarg nieograniczony na "Budowę , rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"  .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I" .  Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I" .  Przetarg nieograniczony "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew" .  Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew" .  Przetag nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop" .  Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I" .  Przetarg nieograniczony "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew-etap I" .  Przetarg nieograniczony: "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew" .  Przetarg nieograniczony "Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew" .  Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew"  .  Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew" . 
Data wprowadzenia: 2018-02-02 14:19:13
Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska