uchwała nr XXXV/187/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w gminie Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 14:54:04.
 Uchwała Nr XXXV/188/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Korczew za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkujących na terenie gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 14:58:42.
 uchwała Nr XXXV/189/2017 zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korczew na lata 2017-2023

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 15:02:17 | Data modyfikacji: 2018-02-05 15:14:51.
 uchwała nr XXXV/190/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 15:05:04.
 uchwała Nr XXXV/191/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korczew na lata 2018-2023

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 15:06:57 | Data modyfikacji: 2018-02-05 15:16:16.
 uchwała nr XXXV/192/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2018

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 15:07:55.
 uchwała nr XXXV/193/2017 w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 15:09:20.
 uchwała nr XXXV/194/2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Korczew na 2018 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 15:11:09.
 uchwała nr XXXV/195/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Korczew na 2018 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 15:13:00.
 uchwała nr XXXV/196/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2018

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 15:15:25.
 uchwała nr XXXV/197/2017 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 15:17:41.

Zobacz:
 sesja I .  sesja II .  sesja III .  sesja IV .  sesja V .  sesja VI .  sesja VII .  sesja VIII .  sesja IX .  sesja X .  sesja XI .  sesja XII .  sesja XIII .  sesja XIV .  sesja XV .  sesja XVI .  sesja XVII .  sesja XVIII .  sesja XIX .  sesja XX .  sesja XXI .  sesja XXII .  sesja XXIII .  sesja XXIV .  sesja XXV .  sesja XXVI .  sesja XXVII .  sesja XXVIII .  sesja XXIX .  sesja XXX .  sesja XXXI .  sesja XXXII .  sesja XXXIII .  sesja XXXIV .  sesja XXXV .  sesja XXXVI .  sesja XXXVII .  sesja XXXVIII .  sesja XXXIX .  sesja XL . 
Data wprowadzenia: 2018-02-09 15:17:41
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska