> stanowiska Rady Gminy
stanowiska Rady Gminy
 
 stanowisko nr 1/2016 w sprawie poparcia podziału ststystycznego i sprzeciwu wobec planów ewentualnego podziału administracyjnego Województwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:02:15.
 
 stanowisko nr 2/2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:03:53.
 
 stanowisko nr 3/2017 w sprawie przekazania wykonywania zadań o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez Związek Komunalny "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:06:04.
 
 stanowisko nr 4/2017 w sprawie planu utworzenia rezerwatu przyrody dolnego odcinka rzeki Toczna

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:07:23 | Data modyfikacji: 2017-10-05 14:08:34.
Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:07:23
Data modyfikacji: 2017-10-05 14:08:34
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ks. Brzóski 20a
08-108 Korczew
Kierownik Jednostki
mgr inż. Sławomir Wasilczuk
Kontakt:
Tel: (+48 25) 631-20-22, 631-20-23
Fax: (25) 631-20-89
e-mail: korczew_gmina@wp.pl