> Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne
Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne
WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy /decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego 
 WZÓR WNIOSKU

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:00:46 | Data modyfikacji: 2017-03-08 09:30:02.
wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do
wynajęcia na czas określony w trybie
bezprzetargowym 
 TREŚĆ WYKAZU

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Dorota Szaban | Data wprowadzenia: 2016-12-08 14:25:49 | Data modyfikacji: 2016-12-08 14:27:22.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Mazowieckiego o podjęciu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego 
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2017-02-01 13:24:05 | Data modyfikacji: 2017-02-06 09:00:25.
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO 
 WZÓR WNIOSKU

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2017-03-08 09:20:03 | Data modyfikacji: 2017-03-08 09:23:33.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew  
 WZÓR ZGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2017-09-06 14:40:03 | Data modyfikacji: 2017-09-06 14:53:18.
OŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym
władania nieruchomością 
 TREŚĆ OŚWIADCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2017-09-06 14:41:05 | Data modyfikacji: 2017-09-06 14:53:30.
W Y K A Z Nr 1/2017 nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas
oznaczony w trybie bezprzetargowym 
 TREŚĆ WYKAZU

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 11:46:14 | Data modyfikacji: 2017-10-03 11:47:08.
WYKAZ nieruchomości, stanowiących mienie gminne,
przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej
celem realizacji celu publicznego  
 TREŚĆ WYKAZU

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 11:48:31.
WYKAZ Nr 1/2018 nieruchomości położonych na
terenie Gminy Korczew przeznaczonych do
wydzierżawienia na okres do 3 lat 
 TREŚĆ WYKAZU

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:29:57 | Data modyfikacji: 2018-01-03 10:33:07.
 

Sprawy związane z inwestycjami, gospodarką nieruchomościami i zagospodarowaniem przestrzennym- pokój nr 6

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:24:09 | Data modyfikacji: 2018-01-03 10:33:41.
Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:24:09
Data modyfikacji: 2018-01-03 10:33:41
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ks. Brzóski 20a
08-108 Korczew
Kierownik Jednostki
mgr inż. Sławomir Wasilczuk
Kontakt:
Tel: (+48 25) 631-20-22, 631-20-23
Fax: (25) 631-20-89
e-mail: korczew_gmina@wp.pl