Postanowienie o nie stwierdzeniu przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na budowa mostu
z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3936W
droga nr 62 – Mogielnica-Szczeglacin w
miejscowości Mogielnica - inwestor Powiat
Siedlecki
 TREŚĆ POSTANOWIENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2018-06-15 11:27:57.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
administracyjnego dla przedsięwzięcia
polegającego na „ Budowie mostu wraz z
dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3936W droga
nr 62 – Mogielnica- Szczeglacin w miejscowości
Mogielnica”
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2018-05-18 13:49:58 | Data modyfikacji: 2018-05-18 13:51:40.
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:11:18 | Data modyfikacji: 2016-05-11 14:11:48.
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia
projektu Programu Ochrony Środowiska na lata 2016
– 2020 z perspektywą do roku 2024 oraz do
przeprowadzenia postępowania w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:05:07.
O B W I E S Z C Z E N I E o  przystąpieniu do
sporządzenia projektu Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Korczew na lata 2016 –
2020 z perspektywą do roku 2024 oraz do
przeprowadzenia postępowania w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2016-02-24 14:16:34.
 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi
gminnej Nr 360210W Czaple – Czaple Obrępałki -
Szczeglacin
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-12-30 14:20:40 | Data modyfikacji: 2015-12-30 14:21:46.
 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi
gminnej Nr 360207W Bartków Nowy – Czaple –
Zaleś  - Mogielnica oraz drogi gminnej Nr
360208W Bartków Nowy – Szczeglacin na odcinku
Bartków Nowy – Szczeglacin.
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-12-28 13:04:38.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie  wydania decyzji  o
środowiskowych uwarunkowaniach dla  planowanego
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie,
rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej
rozdzielczej wraz z przyłączami obręb
Korczew„
 TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-12-09 09:00:23 | Data modyfikacji: 2015-12-09 09:02:04.
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi
gminnej Nr 360207W Bartków Nowy – Czaple –
Zaleś  - Mogielnica, na odcinku Czaple –
Mogielnica.
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-12-01 11:27:00.
O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu
postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: Przebudowie drogi  gminnej  Nr
360210W Czaple – Czaple Obrępałki –
Szczeglacin.
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:02:37.
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia
stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla
inwestycji polegającej na: „ Przebudowie
drogi gminnej Nr 360210W Czaple – Czaple
Obrępałki - Szczeglacin
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-11-20 18:57:06 | Data modyfikacji: 2015-11-20 18:59:40.
O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu
postępowania w sprawie wniosku o wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie
drogi  gminnej  Nr 360207W Bartków Nowy –
Czaple - Zaleś – Mogielnica oraz drogi gminnej
Nr 360208W Bartków Nowy – Szczeglacin na
odcinku Bartków Nowy – Szczeglacin.
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-11-19 07:40:47.
OBWIESZCZENIE o wydaniu
postanowienia stwierdzającego brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania  na
środowisko dla inwestycji  polegającej  na:
„ Przebudowie drogi  gminnej Nr 360207W
Bartków Nowy – Czaple – Zaleś – Mogielnica
oraz drogi gminnej Bartków Nowy – Szczeglacin,
na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-11-10 15:21:43.
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania
administracyjnego o wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie
drogi  gminnej  Nr 360207W Bartków Nowy –
Czaple - Zaleś – Mogielnica, na odcinku Czaple
– Mogielnica
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:23:28 | Data modyfikacji: 2015-11-10 13:24:53.
 O B W I E S Z C Z E N I E  stwierdzające brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na
środowisko dla inwestycji  polegającej  na:
„ Przebudowie drogi  gminnej Nr 360207W
Bartków Nowy – Czaple – Zaleś –
Mogielnica, na odcinku Czaple - Mogielnica"
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-11-02 13:07:35 | Data modyfikacji: 2015-11-03 07:55:17.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w
sprawie  wydania decyzji  o środowiskowych
uwarunkowaniach dla  planowanego
przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie
drogi gminnej  nr 3602010W Czaple – Czaple
Obrępałki – Szczeglacin„
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-10-16 14:10:44.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania  w
sprawie  wydania decyzji  o środowiskowych
uwarunkowaniach dla  planowanego
przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie
drogi gminnej  nr 360207W Bartków Nowy- Czaple
– Zaleś- Mogielnica oraz drogi gminnej nr
360208W Bartków Nowy – Szczeglacin na odcinku
Bartków Nowy- Szczeglacin„
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-10-16 14:08:51 | Data modyfikacji: 2015-10-16 14:15:35.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie  wydania decyzji  o
środowiskowych uwarunkowaniach dla  planowanego
przedsięwzięcia polegającego
na: „Przebudowie drogi gminnej  nr 360207W
Bartków Nowy- Czaple – Zaleś- Mogielnica na
odcinku Czaple – Mogielnica”
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-10-16 14:06:32.
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dot. inwestycji
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3663W
Łysów-Hruszew-Tokary-Drażniew-Laskowice na
odcinku granica powiatu – Tokary, planowanej do
realizacji przez Powiat Siedlecki".
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2014-09-25 13:29:22 | Data modyfikacji: 2014-09-25 13:31:26.
O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu
postępowania dot. inwestycji "Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary
– Drażniew – Laskowice na odcinku granica
powiatu – Tokary".
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2014-08-27 11:49:05 | Data modyfikacji: 2014-08-27 12:12:10.
O B W I E S Z C Z E N I E stwierdzające brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla inwestycji: „ Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3663W Łysów- Hruszew – Tokary
– Drażniew – Laskowice na odcinku granica
powiatu – Tokary „
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2014-08-26 11:18:49 | Data modyfikacji: 2014-08-26 11:23:42.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot.
przedsięwzięcia „ Przebudowa drogi powiatowej
Nr 3663W
Łysów-Hruszew-Tokary-Drażniew-Laskowice na
odcinku granica powiatu -Tokary”
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2014-08-07 10:43:44.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa mostu z
dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3934W
Sawice- Czaple-Korczew w m. Szczeglacin”
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-10-17 09:46:13 | Data modyfikacji: 2014-08-26 13:55:53.
 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-10-17 09:43:19 | Data modyfikacji: 2014-03-25 12:38:23.
Obwieszczenia o zakończeniu postępowania
dowodowego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa
mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr
3934W Sawice-Czaple-Korczew w m. Szczeglacin
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-10-01 09:44:35 | Data modyfikacji: 2014-08-26 13:56:36.
Obwieszczenie o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia- Przebudowa mostu z
dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3934W
Sawice – Czaple – Korczew w m. Szczeglacin
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-09-23 13:37:59 | Data modyfikacji: 2014-08-26 13:57:04.
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego
na: „ Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu
drogi powiatowej Nr 3934W Sawice – Czaple –
Korczew w m. Szczeglacin”
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-09-23 13:09:40 | Data modyfikacji: 2014-08-26 14:13:12.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia pn. „ Odbudowa drogi
powiatowej nr 2044W od drogi nr 698 – Niemojki
– Łysów – Dąbrowa – Korczew na odcinku
Dąbrowa – Korczew na długości ok. 4900 mb”
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-09-18 10:33:28 | Data modyfikacji: 2014-08-26 13:57:48.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot.
zadania " Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu
drogi powiatowej Nr 3934W Sawice – Czaple
-Korczew w m. Szczeglacin"
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-08-29 10:24:25 | Data modyfikacji: 2014-08-26 13:58:08.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia
polegającego na „ Odbudowie drogi powiatowej Nr
2044W od nr 698 – Niemojki –Łysów - Dąbrowa
– Korczew na odcinku Dąbrowa – Korczew na
długości 4900 mb”
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-08-26 08:22:53 | Data modyfikacji: 2014-08-26 13:58:36.
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego
na „ Odbudowie drogi powiatowej nr 2044W od
drogi nr 698 – Niemojki –Łysów - Dąbrowa
– Korczew na odcinku Dąbrowa – Korczew na
długości 4900 mb „
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-08-26 08:18:43 | Data modyfikacji: 2014-08-26 13:59:10.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczew o braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego
na odbudowie drogi powiatowej Nr 2044W na odcinku
Dąbrowa - Korczew
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-08-21 11:36:07 | Data modyfikacji: 2014-08-26 14:04:08.
OBWIESZCZENIE- wystąpienie w sprawie wydania
decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Odbudowie drogi powiatowej nr 2044W od drogi nr
698 - Niemojki – Łysów - Dąbrowa-Korczew na
odcinku Dąbrowa – Korczew o długości 4900
mb”
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-07-29 14:15:10 | Data modyfikacji: 2014-08-26 14:04:43.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia
dot. odbudowy drogi powiatowej nr 2044W od drogi
nr 698- Niemojki-Łysów-Dąbrowa-Korczew na
odcinku Dąbrowa – Korczew na długości 4900
mb”
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-07-26 14:52:45 | Data modyfikacji: 2014-08-26 14:05:03.

Zobacz:
 Wnioski .  Karty informacyjne przedsięwzięcia .  Postanowienia .  Decyzje .  Obwieszczenia . 
Data wprowadzenia: 2013-07-26 14:52:45
Data modyfikacji: 2014-08-26 14:05:03
Autor: Jolanta Wakulińska
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska