Karta Informacyjna Przedsięwzięcia Budowa  wprowadzeń  linii 110 kV Siedlce – Siemiatycze do rozdzielni 110 kV w stacji Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 09:16:59.
 Karta  informacyjna dla przedsięwzięcia- Budowa stacji 110/15kV GPZ Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:06:59.
 Karta  informacyjna dla przedsięwzięcia- Budowa stacji 110/15kV GPZ Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 11:26:27.
 Karta  informacyjna dla przedsięwzięcia- Budowa Mostu  z dojazdami Mogielnica

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 10:53:51.
 Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Budowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3936W droga nr 62 – Mogielnica-Szczeglacin w miejscowości Mogielnica - inwestor Powiat Siedlecki

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2018-06-15 11:18:47.
 Karta informacyjna dla przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „ Przebudowie  drogi gminnej Nr 360210W Czaple - Czaple Obrępałki – Szczeglacin”

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-12-30 14:24:47.
 Karta  informacyjna dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Przebudowie  drogi  gminnej Nr 360207W Bartków Nowy-Czaple-Zaleś-Mogielnica oraz drogi gminnej Nr 360208W Bartków Nowy – Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy – Szczeglacin".

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:59:25.
 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie, rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Korczew.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-12-09 09:03:45 | Data modyfikacji: 2015-12-09 09:04:34.
 Karta  informacyjna środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „ Przebudowie  drogi  gminnej Nr 360207 Bartków Nowy-Czaple-Zaleś-Mogielnica, na odcinku Czaple -Mogielnica

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-12-01 11:31:30.
 Karta informacyjna dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 360210W Czaple-Czaple Obrępałki- Szczeglacin

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-11-20 19:07:39 | Data modyfikacji: 2015-11-20 19:08:21.
 Przebudowa drogi gminnej Nr360207W Bartków Nowy-Czaple-Zaleś-Mogielnica oraz drogi gminnej Nr 360208W Bartków Nowy-Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-11-19 07:44:35.
 Karta informacyjna dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej nr 360210W Czaple – Czaple Obrępałki – Szczeglacin.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-10-16 13:11:27.
 Karta informacyjna dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy – Czaple – Zaleś -Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy –Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-10-16 13:09:10 | Data modyfikacji: 2015-10-16 13:09:52.
 Karta informacyjna dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy – Czaple – Zaleś Mogielnica na odcinku Czaple -Mogielnica

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-10-16 13:08:02 | Data modyfikacji: 2015-10-16 13:10:16.
 Karta informacyjna dla przedsięwzięcia: " Przebudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów-Hruszew-Tokary-Drażniew-Laskowice na odcinku granica powiatu - Tokary"- POSTANOWIENIE

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2014-08-26 13:00:41 | Data modyfikacji: 2014-08-27 11:52:17.
 Karta informacyjna dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów- Hruszew- Tokary- Drażniew- Laskowice na odcinku granica powiatu- Tokary- WNIOSEK

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2014-08-11 13:45:56 | Data modyfikacji: 2014-08-26 13:37:12.
 Karta informacyjna dla przedsięwzięcia- Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3934W Sawice-Czaple-Korczew w m.Szczeglacin- DECYZJA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-10-17 09:41:34 | Data modyfikacji: 2014-08-26 13:35:45.
 Karta informacyjna dla przedsięwzięcia- Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3934W Sawice-Czaple - Korczew w m.Szczeglacin- POSTANOWIENIE

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-09-23 13:12:30 | Data modyfikacji: 2014-08-26 13:38:35.
 Karta informacyjna dot. przedsięwzięcia "Odbudowa drogi powiatowej nr 2044W od drogi nr 698-Niemojki-Łysów-Dąbrowa-Korczew na odcinku Dąbrowa-Korczew na długości ok.4900 mb- DECYZJA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-09-18 10:27:31 | Data modyfikacji: 2014-08-26 13:40:20.
 Karta Informacyjna dot. przedsięwzięcia- "Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3934W Sawice-Czaple-Korczew w m. Szczeglacin- WNIOSEK

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-08-29 10:18:50 | Data modyfikacji: 2014-08-26 13:42:17.
 Karta informacyjna dla przedsięwzięcia- "Odbudowa drogi powiatowej Dąbrowa- Korczew"- WNIOSEK

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-07-26 14:13:27 | Data modyfikacji: 2014-08-26 13:44:16.
 WYKAZ PUBLICZNY P

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:16:19 | Data modyfikacji: 2014-03-25 12:37:03.
 WYKAZ PUBLICZNY D

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:11:16 | Data modyfikacji: 2014-03-25 12:37:14.

Zobacz:
 Wnioski .  Karty informacyjne przedsięwzięcia .  Postanowienia .  Decyzje .  Obwieszczenia . 
Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:11:16
Data modyfikacji: 2014-03-25 12:37:14
Autor: Jolanta Wakulińska
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska