WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w sprawie
liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 TREŚĆ INFORMACJI

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 10:54:11.
Informacja uzupełniająca Dyrektora Delegatury
KBW w sprawie liczby oraz zasad dokonywania
zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika
wyborczego
 TREŚĆ INFORMACJI

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 10:57:51.
Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika
wyborczego
 TREŚĆ ZGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:00:21.
 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-03-14 14:45:01.
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Siedlcach w sprawie liczby
urzędników wyborczych oraz terminu przyjmowania
zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych
 TREŚĆ INFORMACJI

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 10:28:25 | Data modyfikacji: 2018-03-28 10:31:36.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 29
maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych
wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze
województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad
dzielnic miasta stołecznego Warszawy
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:49:02.
 OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-08-27 14:08:16.
 OBWIESZCZENIE Starosty Siedleckiego z dnia 21 sierpnia 2018

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-08-27 14:12:29.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Korczew z dnia 22 sierpnia 2018 roku

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-08-27 14:13:55.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 11:12:05.
 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Korczewie

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-09-17 09:14:27.
 INFORMACJA O DYŻURACH GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KORCZEWIE

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-09-17 09:15:38 | Data modyfikacji: 2018-09-17 09:16:54.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korczewie z dnia 18.09.2018 r.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-09-18 08:43:01.
Data wprowadzenia: 2018-09-18 08:43:01
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska