> WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Informacja Dyrektora Delegatury KBW w sprawie
liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego 
 TREŚĆ INFORMACJI

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 10:54:11.
Informacja uzupełniająca Dyrektora Delegatury
KBW w sprawie liczby oraz zasad dokonywania
zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika
wyborczego 
 TREŚĆ INFORMACJI

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 10:57:51.
Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika
wyborczego 
 TREŚĆ ZGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:00:21.
 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-03-14 14:45:01.
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Siedlcach w sprawie liczby
urzędników wyborczych oraz terminu przyjmowania
zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych 
 TREŚĆ INFORMACJI

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 10:28:25 | Data modyfikacji: 2018-03-28 10:31:36.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 29
maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych
wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze
województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad
dzielnic miasta stołecznego Warszawy 
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:49:02.
Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:49:02
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ks. Brzóski 20a
08-108 Korczew
Kierownik Jednostki
mgr inż. Sławomir Wasilczuk
Kontakt:
Tel: (+48 25) 631-20-22, 631-20-23
Fax: (25) 631-20-89
e-mail: korczew_gmina@wp.pl