> Rok 2018
Rok 2018
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
na działce o nr ewidencyjnym 91 położonej w
miejscowości Laskowice, gm. korczew polegającej
na budowie wieży widokowej i wiaty wypoczynkowej
oraz infrastruktury towarzyszącej na rzecz
rozwoju systemu turystycznego w obrębie Doliny
Bugu 
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:32:29 | Data modyfikacji: 2018-01-04 13:33:45.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
na budowę wieży widokowej i wiaty wypoczynkowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzecz
projektu "Łączy na Bug" na działce o nr ewid.
91 położonej w miejscowości Laskowice, gmina
Korczew. 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 13:42:00.
Data wprowadzenia: 2018-02-12 13:42:00
Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ks. Brzóski 20a
08-108 Korczew
Kierownik Jednostki
mgr inż. Sławomir Wasilczuk
Kontakt:
Tel: (+48 25) 631-20-22, 631-20-23
Fax: (25) 631-20-89
e-mail: korczew_gmina@wp.pl