Rok 2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
na działce o nr ewidencyjnym 91 położonej w
miejscowości Laskowice, gm. korczew polegającej
na budowie wieży widokowej i wiaty wypoczynkowej
oraz infrastruktury towarzyszącej na rzecz
rozwoju systemu turystycznego w obrębie Doliny
Bugu
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:32:29 | Data modyfikacji: 2018-01-04 13:33:45.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
na budowę wieży widokowej i wiaty wypoczynkowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzecz
projektu "Łączy na Bug" na działce o nr ewid.
91 położonej w miejscowości Laskowice, gmina
Korczew.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 13:42:00.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na budowie sieci
elektroenergetycznej SN 15kV, wraz z niezbędna
infrastrukturą na działkach nr 124, 153/2,
153/1, 277, 153/1 w miejscowości Korczew, gm.
Korczew"
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-03-12 12:16:12.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w/s o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
średniego napięcia SN - 15kV wraz z niezbędną
infrastukturą na działkach 124, 153/2, 277,
153/1 położonych w miejscowości Korczew, gm.
Korczew
 obwieszczenie o zkańczeniu postępowania-Korczew.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 09:35:08.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
piblicznego polegającej na budowie mostu wraz z
dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3936 droga
nr 62 - Mogielnica - Szczeglacin na działkach o
nr ewid. 222/4, 222/5, 222/6, 224/2, 236/1, 59/2,
60/6 w miejscowości Mogielnica, gm. Korczew.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- most w Mogielnicy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-05-02 09:31:10.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
zawieszeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
dotyczacego "Budowy mostu wraz z dojazdami w
ciągu drogi powiatowej nr 3936W, droga nr 62 -
Mogielnica - Szczeglacin na działkach o nr ewid.
222/4, 222/5, 222/6, 224/2, 236/1, 59/2, 60/6 w
miejscowości Mogielnica, gm. Korczew"
 Obwieszczenie wydanie postanowienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-05-25 14:58:46 | Data modyfikacji: 2018-05-25 15:03:04.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki
 Obwieszczenie - Gmina Przesmyki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 15:03:33 | Data modyfikacji: 2018-08-06 15:11:07.
Data wprowadzenia: 2018-08-06 15:03:33
Data modyfikacji: 2018-08-06 15:11:07
Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska