> Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 TREŚĆ DEKLARACJI

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2016-11-14 15:20:43 | Data modyfikacji: 2017-07-07 11:29:29.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczew .  PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW .  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Korczew .  Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Korczew .  Wykaz firm świadczących usługi .  Analiza stanu gospodarki odpadami .  Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji .  PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KORCZEW . 
Data wprowadzenia: 2016-11-14 15:20:43
Data modyfikacji: 2017-07-07 11:29:29
Autor: Jolanta Wakulińska
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ks. Brzóski 20a
08-108 Korczew
Kierownik Jednostki
mgr inż. Sławomir Wasilczuk
Kontakt:
Tel: (+48 25) 631-20-22, 631-20-23
Fax: (25) 631-20-89
e-mail: korczew_gmina@wp.pl