Komisja Rewizyjna
1. Mularzuk Magdalena- Przewodnicząca

2. Ciura Andrzej

3. Leśniczuk Wioletta

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-05-16 12:02:33 | Data modyfikacji: 2013-10-18 15:10:40.
Komisja Budżetu, Planowania i Finansów
1. Krasuski Andrzej- Przewodniczący

2. Miezianko Grzegorz

3. Roszuk Barbara

4. Terlikowski Waldemar

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-05-16 11:59:33 | Data modyfikacji: 2013-05-16 12:05:38.
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw
Socjalnych
1. Kalinowski Paweł- Przewodniczący

2. Harris Beata

3. Kozłowski Sylwester

4. Raczyński Wincenty

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-05-16 12:00:50 | Data modyfikacji: 2013-05-16 12:05:55.
Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego,
Ochrony Przeciwpożarowej, Handlu, Usług i
Infrastruktury Technicznej

1. Wasilewski Andrzej- Przewodniczący

2. Grabarski Alfred

3. Piórko Tadeusz

4. Rutkowski Zdzisław
 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-05-16 12:04:04.
Data wprowadzenia: 2013-05-16 12:04:04
Opublikowane przez: jan Kowalski