Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2017-05-26 11:50:20 | Data modyfikacji: 2017-05-26 11:53:08.
 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2017-06-20 12:00:10 | Data modyfikacji: 2017-06-20 12:01:46.
Data wprowadzenia: 2017-06-20 12:00:10
Data modyfikacji: 2017-06-20 12:01:46
Autor: Elżbieta Głozak
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska