L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1OGŁOSZENIA15724
2Przetargi9186
3Przetargi 20168493
4Przetargi 20186018
5Podstawowe Dane Jednostki2783
6Załatwianie spraw2716
7Oświadczenia2422
8Dane kontaktowe2416
9Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczew2343
10Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia2276
11Przetargi 20152239
12Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze2229
13Wykaz telefonów2184
14Zarządzenia Wójta2181
15Regulamin organizacyjny2133
16Wójt2096
17Rada Gminy Korczew 2010-20142019
18Lokalizacja inwestycji2010
19WYBORY I REFERENDA1957
20Jednostki pomocnicze1881
21Statut Gminy1870
22ZAPYTANIA OFERTOWE DO 30 000 EURO1856
23Baza Aktów Własnych (BAW)1855
24Budżet1845
25Jednostki organizacyjne1814
26Gospodarka nieruchomościami1812
27Skrzynka Podawcza1802
28Ochrona środowiska1755
29Rada Gminy Korczew 2010-20141737
30Projekty budżetu1730
31Sprawozdania z wykonania budżetu 1703
32Stowarzyszenia i związki członkowskie1684
33Opinie RIO1675
34Oświata1670
35Instrukcja obsługi1659
36Redakcja Biuletynu1652
37Wyszukiwarka1634
38Linki1540
39Wykaz Sołtysów1470
40Skrzynka Podawcza 21463
41INFORMACJE O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 20141463
42Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne1428
43uchwały1428
44- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.1413
45Ogłoszenie o przetargu- Rewitalizacja centrum miejscowości Korczew gm. Korczew1409
46uchwały Rady Gminy Korczew1382
47Przetarg na drogę w Rudzie1338
48WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2014 ROKU1256
49Rejestr Instytucji Kultury1182
50- Radni1157
51protokoły z sesji Rady Gminy1116
52Koncesje alkoholowe1081
53Wybory do Sejmu i do Senatu 25 września 20151042
54Komisje Stałe Rady Gminy Korczew1040
55Ewidencja działalności gospodarczej967
56Przetargi 2014955
57Oświata (stypendia, dowozy)951
58Ogłoszenie o przetargu na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3"947
59OGŁOSZENIE DOT. SZACOWANIA SZKÓD941
60Przetargi 2013940
61WYBORY PREZYDENTA RP ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.932
62Dostęp dla osób niepełnosprawnych929
63Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), odbiór odpadów, oświetlenie uliczne923
64Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.912
65Ogłoszenie o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Korczew908
66INFORMACJA o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie898
67skład Rady Gminy Korczew VII kadencji895
68Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego892
69Gospodarowanie odpadami886
70Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew884
71Melioracja, Gminna Spółka Wodna882
72Statut sołectw875
73INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI862
74Przetargi 2010837
75WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019818
76Remont z modernizacją świetlicy wiejskiej w Czaplach Górnych gm.Korczew807
77przetarg na wykonanie 'Rewitalizacja centrum miejscowości Korczew gm. Korczew798
78Przetargi 2011798
79rewitalizacja centrum miejscowości Korczew 791
80Rejestr wyborców783
81protokoły z sesji Rady Gminy Korczew758
82Wyprawka szkolna748
83Przetarg na drgę w Rudzie745
84sesja XIX740
85Ogłoszenie o przetargu na "DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA" 740
86Ogłoszenie o przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy korczew735
87Stypendia szkolne732
88Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych727
89uchwała obwody glosowania718
90ogłoszenie o przetargu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew681
91sesja XXIII677
92Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych674
93przetarg Budowa mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w gminie Korczew661
94Przetarg na drogę w Szczeglacinie661
95Ogłoszenie o przetargu na przebudowę dróg gminnych nr 360202W i nr 360207W na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki656
96ogłoszenie o przetargu - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drażniewie, gm Korczew654
97gospodarka rolna, weterynaria645
98zawiadomienie o rozstrzuygnięciu przetargu643
99zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na Modernizację drogi gminnej na dz. nr ew.262 w m.Szczeglacin637
100sesja XX635
101przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Rudzie631
102ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na budowę mikroinstalacji proasumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w gminie Korczew631
103Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na budowę mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Korczew630
104zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na Modrnizacja drogi w m. Ruda623
105oświadczenia majątkowe radnych622
106Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów kom.618
107Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych617
108sesja XXIV616
109Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Korczew w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.614
110Przetarg nieograniczony na "Budowę , rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"611
111powoływanie rzeczoznawców w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu608
112Kalendarz Wyborczy607
113KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.607
114Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"599
115zawiadomienie o rozstrzuygnięciu przetargu594
116Analiza stanu gospodarki odpadami594
117przetarg na budowę mikroinstalacji prosumenckich585
118PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW582
119ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZEETARGU remont z modernizacją świetlicy wiejskij w Czaplach Górnych579
120zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów577
121Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu573
122Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew.573
123Przetarg nieograniczony na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3"569
124Informacje o postępowaniach przetargowych rozpoczęte w maju i czerwcu 2013 r.568
125Rozstrzygnięcie przetargu na drogę w Rudzie563
126ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU-wyposdażenie świetlicy wiejskiej w Drażniewie562
127WYBORY SAMORZĄDOWE 2018559
128ogłoszenie o przetargu na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew"557
129ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na modernizację ul. Słonecznej w Korczewie556
130Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi wewnętrzneh dz.nr ewid.299 w m. Laskowice555
131ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU- rewitalizacja centrum wsi Korczew555
132sesja XXV553
133sesja XXII543
134sesja II539
135sesja XVIII537
136Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji533
137Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Korczew533
138PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA na lata 2016 – 2020526
139sesja V525
140sesja III522
141Przetarg na przebudowę ul. Słonecznej515
142Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczew514
143sesja XIV512
144Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu511
145Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Korczew508
146sesja I508
147sesja XVI505
148sesja XI505
149Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"504
150Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"502
151sesja XV502
152sesja XVII500
153sesja IV500
154sesja VII500
155Wykaz firm świadczących usługi499
156PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW496
157sesja VI494
158sesja XII493
159sesja X493
160sesja IX488
161sesja VIII487
162sesja XIII484
163Ogłoszenie o przetargu na "Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Korczew"480
164PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KORCZEW476
165Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu "Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr ew.299 w m.Laskowice476
166Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"466
167Andrzej Ciura459
168sesja XXI452
169Barbara Roszuk449
170Wioletta Leśniczuk443
171Wincenty Raczyński437
172Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szeglacinie, gm. Korczew"436
173Paweł Kalinowski433
174Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 360210W Czaple-Czaple Obrępałki-Szczeglacin432
175Sylwester Kozłowski428
176Zdzisław Rutkowski424
177Lubomir Hajko422
178Józef Wasiluk418
179Magdalena Mularzuk416
180Zawiadomienie o wyborze oferty - "Przebudowa drogi gminnej nr 360210W Czaple - Czaple Obrępałki - Szczeglacin"409
181Andrzej Wasilewski408
182Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"405
183Grzegorz Miezianko403
184Przetarg nieograniczony na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew"401
185Waldemar Terlikowski401
186sesja XXVII398
187Tadeusz Zbigniew Piórko397
188Andrzej Krasuski394
189Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"384
190Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3" 381
191ozgłoszenie o zmianie ogłoszenia na przebudowę dróg gminnych nr 360202W i nr 360207 na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki370
192sesja XXVI369
193protokół z otwarcia ofert na "Przebudowę dróg gminnych Mogielnica-gr. gm. Repki" 368
194protokół z otwarcia ofert na "Przebudowę drogi gminnej 360210W Czaple - Czaple Obrępałki - Szczeglacin"366
195Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"365
196Przetarg nieograniczony na "Budowę , rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" 364
197zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa dróg gminnych na odcinku Mogielnica-gr. gm. Repki347
198Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"340
199zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA"327
200Imienne wykazy głosowań radnych323
201Zawiadomienie o wyborze oferty na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew"321
202Przetag nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"315
203Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop"313
204sesja XXXV310
205Rok 2018307
206sesja XXIX303
207stanowiska Rady Gminy297
208sesja XXVIII289
209Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop"286
210Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"278
211sesja XXX273
212Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"252
213sesja XXXII250
214sesja XXXIII249
215sesja XXXI232
216sesja XXXIV225
217Przetarg nieograniczony "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew"224
218sesja XXXVII184
219Przetarg nieograniczony: "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew"158
220Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew"158
221Przetarg nieograniczony "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew-etap I"149
222sesja XXXVI129
223Ochrona Danych Osobowych112
224sesja XXXVIII100
225sesja XXXIX86
226Przetarg nieograniczony "Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew"81
227sesja XL69
228Postanowienia33
229Decyzje24
230Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady18
231Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew" 5