L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1OGŁOSZENIA14016
2Przetargi 20168379
3Przetargi8073
4Przetargi 20183248
5Podstawowe Dane Jednostki2540
6Załatwianie spraw2483
7Oświadczenia2212
8Przetargi 20152144
9Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczew2084
10Dane kontaktowe2035
11Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze2025
12Zarządzenia Wójta1997
13Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia1993
14Regulamin organizacyjny1950
15Wykaz telefonów1931
16Wójt1910
17Rada Gminy Korczew 2010-20141833
18Jednostki pomocnicze1719
19Statut Gminy1710
20Lokalizacja inwestycji1705
21Budżet1678
22Baza Aktów Własnych (BAW)1670
23Jednostki organizacyjne1633
24Gospodarka nieruchomościami1628
25Skrzynka Podawcza1609
26Projekty budżetu1574
27Stowarzyszenia i związki członkowskie1528
28Rada Gminy Korczew 2010-20141528
29Opinie RIO1518
30Sprawozdania z wykonania budżetu 1516
31Instrukcja obsługi1506
32Redakcja Biuletynu1499
33WYBORY I REFERENDA1498
34Wyszukiwarka1493
35Ochrona środowiska1491
36Oświata1453
37Linki1381
38Wykaz Sołtysów1329
39Ogłoszenie o przetargu- Rewitalizacja centrum miejscowości Korczew gm. Korczew1317
40Skrzynka Podawcza 21301
41INFORMACJE O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 20141289
42Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne1279
43- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.1277
44uchwały1256
45uchwały Rady Gminy Korczew1195
46Przetarg na drogę w Rudzie1159
47WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2014 ROKU1148
48- Radni1043
49Rejestr Instytucji Kultury1021
50protokoły z sesji Rady Gminy994
51Komisje Stałe Rady Gminy Korczew963
52Koncesje alkoholowe960
53Wybory do Sejmu i do Senatu 25 września 2015932
54Ewidencja działalności gospodarczej888
55Oświata (stypendia, dowozy)868
56Przetargi 2014852
57WYBORY PREZYDENTA RP ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.846
58Ogłoszenie o przetargu na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3"842
59OGŁOSZENIE DOT. SZACOWANIA SZKÓD840
60Dostęp dla osób niepełnosprawnych839
61Przetargi 2013838
62Ogłoszenie o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Korczew829
63Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), odbiór odpadów, oświetlenie uliczne828
64Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.816
65Melioracja, Gminna Spółka Wodna800
66skład Rady Gminy Korczew VII kadencji797
67INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI780
68Statut sołectw772
69Gospodarowanie odpadami768
70Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego763
71Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew761
72WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019741
73Przetargi 2010733
74Remont z modernizacją świetlicy wiejskiej w Czaplach Górnych gm.Korczew724
75INFORMACJA o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie718
76przetarg na wykonanie 'Rewitalizacja centrum miejscowości Korczew gm. Korczew712
77Przetargi 2011710
78rewitalizacja centrum miejscowości Korczew 697
79Przetarg na drgę w Rudzie683
80Wyprawka szkolna682
81Rejestr wyborców673
82Stypendia szkolne666
83Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych663
84protokoły z sesji Rady Gminy Korczew657
85Ogłoszenie o przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy korczew653
86uchwała obwody glosowania645
87sesja XIX628
88Ogłoszenie o przetargu na "DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA" 624
89ogłoszenie o przetargu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew612
90Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych605
91ogłoszenie o przetargu - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drażniewie, gm Korczew597
92przetarg Budowa mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w gminie Korczew594
93Przetarg na drogę w Szczeglacinie594
94zawiadomienie o rozstrzuygnięciu przetargu584
95zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na Modernizację drogi gminnej na dz. nr ew.262 w m.Szczeglacin577
96przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Rudzie576
97Ogłoszenie o przetargu na przebudowę dróg gminnych nr 360202W i nr 360207W na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki575
98sesja XXIII574
99ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na budowę mikroinstalacji proasumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w gminie Korczew571
100Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na budowę mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Korczew568
101zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na Modrnizacja drogi w m. Ruda565
102Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów kom.561
103Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych555
104Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Korczew w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.551
105KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.548
106gospodarka rolna, weterynaria545
107Kalendarz Wyborczy544
108sesja XX540
109zawiadomienie o rozstrzuygnięciu przetargu533
110PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW528
111przetarg na budowę mikroinstalacji prosumenckich527
112sesja XXIV525
113powoływanie rzeczoznawców w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu522
114ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZEETARGU remont z modernizacją świetlicy wiejskij w Czaplach Górnych522
115Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew.517
116zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów512
117Informacje o postępowaniach przetargowych rozpoczęte w maju i czerwcu 2013 r.512
118oświadczenia majątkowe radnych512
119Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu509
120ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU-wyposdażenie świetlicy wiejskiej w Drażniewie506
121Rozstrzygnięcie przetargu na drogę w Rudzie505
122Analiza stanu gospodarki odpadami499
123ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU- rewitalizacja centrum wsi Korczew497
124ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na modernizację ul. Słonecznej w Korczewie494
125Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi wewnętrzneh dz.nr ewid.299 w m. Laskowice491
126Przetarg nieograniczony na "Budowę , rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"477
127Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Korczew472
128Przetarg na przebudowę ul. Słonecznej462
129sesja XXV461
130Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji459
131PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA na lata 2016 – 2020455
132Przetarg nieograniczony na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3"454
133Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu452
134ogłoszenie o przetargu na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew"451
135sesja XVIII447
136Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Korczew445
137Wykaz firm świadczących usługi438
138sesja II438
139Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"437
140Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczew432
141sesja V432
142sesja XXII427
143sesja XVII426
144sesja XVI425
145sesja XIV424
146PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW423
147sesja III423
148PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KORCZEW422
149sesja I421
150sesja XII420
151Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu "Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr ew.299 w m.Laskowice420
152sesja VIII417
153sesja XV416
154sesja VII415
155sesja XI413
156sesja IV413
157sesja VI412
158sesja IX404
159sesja XIII404
160sesja X401
161Ogłoszenie o przetargu na "Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Korczew"386
162sesja XXI381
163Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 360210W Czaple-Czaple Obrępałki-Szczeglacin366
164Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"362
165Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"352
166Wioletta Leśniczuk336
167Barbara Roszuk334
168Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"332
169Andrzej Ciura332
170Sylwester Kozłowski328
171Magdalena Mularzuk326
172Lubomir Hajko325
173Paweł Kalinowski324
174Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3" 321
175Zdzisław Rutkowski321
176Wincenty Raczyński319
177Grzegorz Miezianko314
178Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szeglacinie, gm. Korczew"312
179Józef Wasiluk308
180Andrzej Wasilewski307
181sesja XXVII306
182Tadeusz Zbigniew Piórko304
183Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"302
184Zawiadomienie o wyborze oferty - "Przebudowa drogi gminnej nr 360210W Czaple - Czaple Obrępałki - Szczeglacin"300
185Waldemar Terlikowski299
186protokół z otwarcia ofert na "Przebudowę drogi gminnej 360210W Czaple - Czaple Obrępałki - Szczeglacin"299
187protokół z otwarcia ofert na "Przebudowę dróg gminnych Mogielnica-gr. gm. Repki" 299
188Andrzej Krasuski298
189ozgłoszenie o zmianie ogłoszenia na przebudowę dróg gminnych nr 360202W i nr 360207 na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki297
190sesja XXVI295
191Przetarg nieograniczony na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew"293
192zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa dróg gminnych na odcinku Mogielnica-gr. gm. Repki278
193Zawiadomienie o wyborze oferty na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew"257
194zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA"255
195Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"255
196Przetarg nieograniczony na "Budowę , rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" 239
197Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"235
198sesja XXIX233
199sesja XXXV228
200sesja XXVIII221
201Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"218
202WYBORY SAMORZĄDOWE 2018215
203stanowiska Rady Gminy210
204Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop"194
205Rok 2018186
206sesja XXX185
207Imienne wykazy głosowań radnych176
208sesja XXXIII174
209sesja XXXI160
210sesja XXXII160
211sesja XXXIV148
212Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"147
213Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop"134
214Przetag nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"121
215sesja XXXVII106
216Przetarg nieograniczony "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew"89
217Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew"67
218sesja XXXVI57
219Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"28
220Inspektor Danych Osobowych14

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ks. Brzóski 20a
08-108 Korczew
Kierownik Jednostki
mgr inż. Sławomir Wasilczuk
Kontakt:
Tel: (+48 25) 631-20-22, 631-20-23
Fax: (25) 631-20-89
e-mail: korczew_gmina@wp.pl