L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1OGŁOSZENIA12834
2Przetargi 20168224
3Przetargi6690
4Podstawowe Dane Jednostki2184
5Załatwianie spraw2165
6Przetargi 20151979
7Oświadczenia1929
8Zarządzenia Wójta1737
9Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczew1736
10Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia1712
11Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1698
12Dane kontaktowe1673
13Regulamin organizacyjny1647
14Wójt1631
15Wykaz telefonów1580
16Rada Gminy Korczew 2010-20141571
17Statut Gminy1458
18Jednostki pomocnicze1447
19Lokalizacja inwestycji1425
20Budżet1398
21Baza Aktów Własnych (BAW)1394
22Jednostki organizacyjne1361
23Gospodarka nieruchomościami1352
24Projekty budżetu1287
25Skrzynka Podawcza1286
26Stowarzyszenia i związki członkowskie1272
27Instrukcja obsługi1253
28Redakcja Biuletynu1250
29Wyszukiwarka1246
30Opinie RIO1246
31Sprawozdania z wykonania budżetu 1237
32Rada Gminy Korczew 2010-20141198
33Ochrona środowiska1187
34Ogłoszenie o przetargu- Rewitalizacja centrum miejscowości Korczew gm. Korczew1183
35Oświata1155
36Wykaz Sołtysów1142
37Linki1121
38WYBORY I REFERENDA1097
39Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne1076
40- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.1070
41INFORMACJE O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 20141070
42Skrzynka Podawcza 21058
43uchwały1051
44Przetarg na drogę w Rudzie1008
45uchwały Rady Gminy Korczew992
46Przetargi 2018937
47WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2014 ROKU934
48- Radni876
49Komisje Stałe Rady Gminy Korczew810
50protokoły z sesji Rady Gminy790
51Rejestr Instytucji Kultury773
52Koncesje alkoholowe755
53Wybory do Sejmu i do Senatu 25 września 2015736
54Ewidencja działalności gospodarczej721
55Ogłoszenie o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Korczew719
56Ogłoszenie o przetargu na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3"715
57Oświata (stypendia, dowozy)700
58Przetargi 2014683
59Przetargi 2013679
60Dostęp dla osób niepełnosprawnych678
61OGŁOSZENIE DOT. SZACOWANIA SZKÓD676
62WYBORY PREZYDENTA RP ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.668
63Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), odbiór odpadów, oświetlenie uliczne657
64Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.634
65Melioracja, Gminna Spółka Wodna631
66skład Rady Gminy Korczew VII kadencji627
67Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew616
68Statut sołectw614
69INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI612
70Remont z modernizacją świetlicy wiejskiej w Czaplach Górnych gm.Korczew594
71Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego591
72Przetargi 2010582
73WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019582
74przetarg na wykonanie 'Rewitalizacja centrum miejscowości Korczew gm. Korczew578
75Gospodarowanie odpadami577
76rewitalizacja centrum miejscowości Korczew 569
77Przetarg na drgę w Rudzie567
78Przetargi 2011563
79Wyprawka szkolna539
80Stypendia szkolne524
81Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych523
82Ogłoszenie o przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy korczew522
83sesja XIX505
84Rejestr wyborców505
85Ogłoszenie o przetargu na "DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA" 503
86uchwała obwody glosowania503
87protokoły z sesji Rady Gminy Korczew499
88Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych494
89ogłoszenie o przetargu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew492
90ogłoszenie o przetargu - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drażniewie, gm Korczew479
91Przetarg na drogę w Szczeglacinie478
92przetarg Budowa mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w gminie Korczew478
93zawiadomienie o rozstrzuygnięciu przetargu475
94Ogłoszenie o przetargu na przebudowę dróg gminnych nr 360202W i nr 360207W na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki471
95przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Rudzie466
96zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na Modernizację drogi gminnej na dz. nr ew.262 w m.Szczeglacin465
97ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na budowę mikroinstalacji proasumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w gminie Korczew465
98Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na budowę mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Korczew460
99Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów kom.452
100zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na Modrnizacja drogi w m. Ruda448
101INFORMACJA o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie447
102sesja XXIII441
103sesja XX426
104zawiadomienie o rozstrzuygnięciu przetargu426
105KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.425
106Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych423
107ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZEETARGU remont z modernizacją świetlicy wiejskij w Czaplach Górnych421
108przetarg na budowę mikroinstalacji prosumenckich421
109Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Korczew w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.415
110PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW414
111Kalendarz Wyborczy411
112zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów408
113sesja XXIV408
114ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU-wyposdażenie świetlicy wiejskiej w Drażniewie405
115Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu405
116Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew.404
117Informacje o postępowaniach przetargowych rozpoczęte w maju i czerwcu 2013 r.401
118ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na modernizację ul. Słonecznej w Korczewie397
119Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi wewnętrzneh dz.nr ewid.299 w m. Laskowice397
120ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU- rewitalizacja centrum wsi Korczew395
121Rozstrzygnięcie przetargu na drogę w Rudzie394
122gospodarka rolna, weterynaria380
123Analiza stanu gospodarki odpadami370
124Przetarg na przebudowę ul. Słonecznej366
125powoływanie rzeczoznawców w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu365
126Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Korczew362
127Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu358
128Przetarg nieograniczony na "Budowę , rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"350
129ogłoszenie o przetargu na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew"344
130Przetarg nieograniczony na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3"341
131oświadczenia majątkowe radnych339
132sesja XXV338
133Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Korczew338
134Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji336
135sesja XVIII335
136Wykaz firm świadczących usługi331
137Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu "Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr ew.299 w m.Laskowice325
138PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA na lata 2016 – 2020320
139PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW318
140PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KORCZEW317
141sesja V316
142Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczew315
143sesja XXII315
144sesja II313
145sesja III313
146sesja XVII312
147sesja I312
148sesja XVI312
149sesja XII311
150sesja XIV310
151sesja VIII308
152sesja XI304
153sesja XV301
154sesja VII301
155sesja VI298
156sesja IV298
157sesja X296
158sesja IX296
159sesja XIII296
160Ogłoszenie o przetargu na "Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Korczew"280
161sesja XXI274
162Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 360210W Czaple-Czaple Obrępałki-Szczeglacin269
163Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"223
164Wioletta Leśniczuk221
165Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3" 221
166Andrzej Ciura217
167Wincenty Raczyński217
168Magdalena Mularzuk216
169Barbara Roszuk216
170Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"212
171Sylwester Kozłowski209
172Paweł Kalinowski209
173Zdzisław Rutkowski207
174Lubomir Hajko207
175Józef Wasiluk206
176Grzegorz Miezianko205
177ozgłoszenie o zmianie ogłoszenia na przebudowę dróg gminnych nr 360202W i nr 360207 na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki202
178Tadeusz Zbigniew Piórko201
179protokół z otwarcia ofert na "Przebudowę dróg gminnych Mogielnica-gr. gm. Repki" 200
180protokół z otwarcia ofert na "Przebudowę drogi gminnej 360210W Czaple - Czaple Obrępałki - Szczeglacin"199
181Andrzej Wasilewski198
182Zawiadomienie o wyborze oferty - "Przebudowa drogi gminnej nr 360210W Czaple - Czaple Obrępałki - Szczeglacin"197
183Waldemar Terlikowski197
184Andrzej Krasuski195
185sesja XXVII195
186sesja XXVI188
187Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"185
188Przetarg nieograniczony na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew"182
189zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa dróg gminnych na odcinku Mogielnica-gr. gm. Repki174
190Zawiadomienie o wyborze oferty na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew"158
191zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA"156
192sesja XXIX124
193Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"123
194sesja XXVIII113
195sesja XXXV98
196Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"92
197sesja XXX85
198sesja XXXIII76
199stanowiska Rady Gminy71
200sesja XXXII68
201sesja XXXI67
202sesja XXXIV53
203Rok 201847
204Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szeglacinie, gm. Korczew"29
205Imienne wykazy głosowań radnych26

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ks. Brzóski 20a
08-108 Korczew
Kierownik Jednostki
mgr inż. Sławomir Wasilczuk
Kontakt:
Tel: (+48 25) 631-20-22, 631-20-23
Fax: (25) 631-20-89
e-mail: korczew_gmina@wp.pl