L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1OGŁOSZENIA16964
2Przetargi10019
3Przetargi 20168594
4Przetargi 20187652
5ZAPYTANIA OFERTOWE DO 30 000 EURO3231
6Podstawowe Dane Jednostki2969
7Załatwianie spraw2909
8Dane kontaktowe2652
9Oświadczenia2611
10Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczew2571
11Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia2475
12Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze2397
13Wykaz telefonów2373
14Zarządzenia Wójta2354
15Przetargi 20152349
16Regulamin organizacyjny2305
17Wójt2297
18WYBORY I REFERENDA2254
19Lokalizacja inwestycji2234
20Rada Gminy Korczew 2010-20142169
21Statut Gminy2034
22Baza Aktów Własnych (BAW)2025
23Budżet2019
24Jednostki pomocnicze2016
25Gospodarka nieruchomościami1984
26Jednostki organizacyjne1977
27Skrzynka Podawcza1961
28Ochrona środowiska1952
29Rada Gminy Korczew 2010-20141925
30Projekty budżetu1873
31Oświata1857
32Sprawozdania z wykonania budżetu 1852
33Stowarzyszenia i związki członkowskie1826
34Opinie RIO1811
35Instrukcja obsługi1803
36Redakcja Biuletynu1792
37Wyszukiwarka1783
38Linki1702
39Skrzynka Podawcza 21608
40Wykaz Sołtysów1605
41INFORMACJE O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 20141567
42uchwały1554
43Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne1551
44- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.1528
45Ogłoszenie o przetargu- Rewitalizacja centrum miejscowości Korczew gm. Korczew1509
46uchwały Rady Gminy Korczew1509
47Przetarg na drogę w Rudzie1427
48Rejestr Instytucji Kultury1369
49WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2014 ROKU1365
50- Radni1261
51protokoły z sesji Rady Gminy1230
52Koncesje alkoholowe1185
53Wybory do Sejmu i do Senatu 25 września 20151134
54Komisje Stałe Rady Gminy Korczew1117
55INFORMACJA o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie1102
56Przetargi 20141077
57Ewidencja działalności gospodarczej1058
58Ogłoszenie o przetargu na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3"1042
59Przetargi 20131038
60OGŁOSZENIE DOT. SZACOWANIA SZKÓD1024
61Oświata (stypendia, dowozy)1022
62Dostęp dla osób niepełnosprawnych1022
63WYBORY PREZYDENTA RP ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.1021
64skład Rady Gminy Korczew VII kadencji1020
65Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew1008
66Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.1004
67Ogłoszenie o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Korczew1001
68Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), odbiór odpadów, oświetlenie uliczne997
69Gospodarowanie odpadami989
70Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego974
71Melioracja, Gminna Spółka Wodna958
72Statut sołectw954
73INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI948
74Przetargi 2010930
75Remont z modernizacją świetlicy wiejskiej w Czaplach Górnych gm.Korczew909
76Przetargi 2011890
77WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019890
78Rejestr wyborców873
79przetarg na wykonanie 'Rewitalizacja centrum miejscowości Korczew gm. Korczew872
80rewitalizacja centrum miejscowości Korczew 868
81WYBORY SAMORZĄDOWE 2018864
82sesja XIX860
83protokoły z sesji Rady Gminy Korczew846
84Ogłoszenie o przetargu na "DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA" 840
85Wyprawka szkolna834
86Przetarg na drgę w Rudzie830
87Stypendia szkolne823
88uchwała obwody glosowania815
89Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych808
90Ogłoszenie o przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy korczew805
91Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"801
92Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych766
93sesja XXIII765
94ogłoszenie o przetargu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew759
95gospodarka rolna, weterynaria745
96Ogłoszenie o przetargu na przebudowę dróg gminnych nr 360202W i nr 360207W na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki743
97Przetarg na drogę w Szczeglacinie737
98oświadczenia majątkowe radnych735
99przetarg Budowa mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w gminie Korczew731
100sesja XX729
101ogłoszenie o przetargu - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drażniewie, gm Korczew717
102zawiadomienie o rozstrzuygnięciu przetargu716
103Przetarg nieograniczony na "Budowę , rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"716
104sesja XXIV710
105zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na Modernizację drogi gminnej na dz. nr ew.262 w m.Szczeglacin710
106powoływanie rzeczoznawców w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu709
107przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Rudzie707
108ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na budowę mikroinstalacji proasumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w gminie Korczew702
109Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na budowę mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Korczew697
110zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na Modrnizacja drogi w m. Ruda692
111zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów691
112Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Korczew w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.687
113Przetarg nieograniczony na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3"686
114Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów kom.684
115Kalendarz Wyborczy684
116Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych682
117KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.675
118sesja XXV674
119Analiza stanu gospodarki odpadami674
120zawiadomienie o rozstrzuygnięciu przetargu663
121przetarg na budowę mikroinstalacji prosumenckich659
122ogłoszenie o przetargu na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew"658
123ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZEETARGU remont z modernizacją świetlicy wiejskij w Czaplach Górnych649
124Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu647
125Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"647
126PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW646
127Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"643
128Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew.640
129Informacje o postępowaniach przetargowych rozpoczęte w maju i czerwcu 2013 r.635
130Rozstrzygnięcie przetargu na drogę w Rudzie634
131Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi wewnętrzneh dz.nr ewid.299 w m. Laskowice631
132ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU-wyposdażenie świetlicy wiejskiej w Drażniewie630
133ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na modernizację ul. Słonecznej w Korczewie628
134ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU- rewitalizacja centrum wsi Korczew622
135sesja XXII621
136sesja XVIII617
137sesja II615
138Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Korczew608
139Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji606
140PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA na lata 2016 – 2020605
141sesja III598
142sesja XIV596
143Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczew596
144sesja V595
145Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu590
146sesja XV584
147sesja XVII583
148sesja XVI582
149sesja I582
150Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"582
151Przetarg na przebudowę ul. Słonecznej582
152Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Korczew581
153sesja XII580
154sesja XI577
155sesja VII574
156sesja VI572
157sesja IX571
158Andrzej Ciura570
159sesja IV570
160sesja VIII566
161Wykaz firm świadczących usługi566
162Ogłoszenie o przetargu na "Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Korczew"566
163PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW563
164sesja X561
165Barbara Roszuk561
166sesja XIII557
167Wioletta Leśniczuk551
168Wincenty Raczyński548
169Sylwester Kozłowski546
170PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KORCZEW545
171Józef Wasiluk542
172Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu "Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr ew.299 w m.Laskowice542
173Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szeglacinie, gm. Korczew"541
174Andrzej Wasilewski532
175Paweł Kalinowski525
176sesja XXI525
177Zdzisław Rutkowski517
178Lubomir Hajko516
179Grzegorz Miezianko508
180Przetarg nieograniczony na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew"505
181Zawiadomienie o wyborze oferty - "Przebudowa drogi gminnej nr 360210W Czaple - Czaple Obrępałki - Szczeglacin"505
182Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 360210W Czaple-Czaple Obrępałki-Szczeglacin503
183Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"503
184Waldemar Terlikowski502
185Magdalena Mularzuk497
186Imienne wykazy głosowań radnych495
187Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"491
188sesja XXVII490
189Tadeusz Zbigniew Piórko488
190Przetarg nieograniczony na "Budowę , rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" 486
191Andrzej Krasuski480
192Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3" 465
193Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"458
194sesja XXVI449
195protokół z otwarcia ofert na "Przebudowę drogi gminnej 360210W Czaple - Czaple Obrępałki - Szczeglacin"448
196ozgłoszenie o zmianie ogłoszenia na przebudowę dróg gminnych nr 360202W i nr 360207 na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki447
197protokół z otwarcia ofert na "Przebudowę dróg gminnych Mogielnica-gr. gm. Repki" 433
198Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"432
199Przetag nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"431
200zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa dróg gminnych na odcinku Mogielnica-gr. gm. Repki423
201zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA"418
202Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop"410
203Rok 2018399
204Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"397
205Zawiadomienie o wyborze oferty na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew"396
206sesja XXXV391
207sesja XXIX385
208Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop"383
209Rada Gminy Korczew 2018-2023382
210stanowiska Rady Gminy376
211sesja XXX372
212sesja XXVIII367
213Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"351
214sesja XXXII351
215sesja XXXIII327
216Przetarg nieograniczony "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew"326
217sesja XXXI310
218sesja XXXIV307
219Ochrona Danych Osobowych276
220Przetarg nieograniczony: "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew"273
221sesja XXXVII267
222Przetarg nieograniczony "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew-etap I"261
223Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew"243
224Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew" 226
225Przetarg nieograniczony "Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew"209
226sesja XXXVI207
227Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"201
228sesja XXXVIII199
229sesja XL178
230sesja XXXIX171
231Przetarg nieograniczony na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew"140
232zawiadomienia o sesjach134
233transmisje i nagrania z sesji Rady Gminy Korczew121
234Decyzje108
235Postanowienia105
236Inspektor Ochrony Danych Osobowych96
237Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady88
238imienny wykaz głosowań z III sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2018 r.84
239imienne wykazy głosowań z sesji80
240Przetargi 201972
241uchwały z IV sesji Rady Gminy Korczew62
242uchwały z III sesji Rady Gminy Korczew59
243imienny wykaz głosowań z I sesji Rady Gminy w dniu 22.11.2018 r.59
244imienny wykaz głosowań z II sesji Rady Gminy w dniu 26.11.201859
245uchwały z sesji Rady Gminy Korczew48
246protokoły z sesji47
247uchwały z II sesji Rady Gminy Korczew32
248imienny wykaz głosowań z IV sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2018 r.29
249uchwały z I sesji Rady Gminy Korczew28
250Rok 20190