L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1OGŁOSZENIA15014
2Przetargi8740
3Przetargi 20168444
4Przetargi 20184930
5Podstawowe Dane Jednostki2719
6Załatwianie spraw2617
7Oświadczenia2339
8Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczew2238
9Dane kontaktowe2196
10Przetargi 20152194
11Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze2159
12Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia2129
13Zarządzenia Wójta2106
14Wykaz telefonów2075
15Regulamin organizacyjny2057
16Wójt2023
17Rada Gminy Korczew 2010-20141947
18Lokalizacja inwestycji1832
19Jednostki pomocnicze1822
20Statut Gminy1809
21Baza Aktów Własnych (BAW)1785
22Budżet1774
23Jednostki organizacyjne1752
24Gospodarka nieruchomościami1734
25Skrzynka Podawcza1729
26WYBORY I REFERENDA1684
27Projekty budżetu1668
28Rada Gminy Korczew 2010-20141664
29Ochrona środowiska1649
30Stowarzyszenia i związki członkowskie1631
31Sprawozdania z wykonania budżetu 1624
32Opinie RIO1615
33Instrukcja obsługi1606
34Redakcja Biuletynu1594
35Oświata1587
36Wyszukiwarka1586
37Linki1483
38Wykaz Sołtysów1416
39Skrzynka Podawcza 21401
40INFORMACJE O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 20141395
41Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne1377
42Ogłoszenie o przetargu- Rewitalizacja centrum miejscowości Korczew gm. Korczew1368
43- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.1359
44uchwały1353
45uchwały Rady Gminy Korczew1305
46Przetarg na drogę w Rudzie1267
47WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2014 ROKU1216
48Rejestr Instytucji Kultury1124
49- Radni1108
50protokoły z sesji Rady Gminy1073
51Koncesje alkoholowe1019
52Komisje Stałe Rady Gminy Korczew1015
53Wybory do Sejmu i do Senatu 25 września 2015988
54ZAPYTANIA OFERTOWE DO 30 000 EURO987
55Ewidencja działalności gospodarczej937
56Oświata (stypendia, dowozy)924
57Ogłoszenie o przetargu na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3"910
58Przetargi 2014909
59Dostęp dla osób niepełnosprawnych905
60OGŁOSZENIE DOT. SZACOWANIA SZKÓD899
61WYBORY PREZYDENTA RP ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.897
62Przetargi 2013897
63Ogłoszenie o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Korczew887
64Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), odbiór odpadów, oświetlenie uliczne884
65Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.871
66skład Rady Gminy Korczew VII kadencji857
67Melioracja, Gminna Spółka Wodna853
68Gospodarowanie odpadami838
69Statut sołectw832
70INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI831
71INFORMACJA o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie825
72Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew823
73Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego823
74WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019794
75Przetargi 2010781
76Remont z modernizacją świetlicy wiejskiej w Czaplach Górnych gm.Korczew777
77przetarg na wykonanie 'Rewitalizacja centrum miejscowości Korczew gm. Korczew763
78Przetargi 2011757
79Rejestr wyborców748
80rewitalizacja centrum miejscowości Korczew 748
81Wyprawka szkolna729
82Przetarg na drgę w Rudzie724
83protokoły z sesji Rady Gminy Korczew711
84Stypendia szkolne707
85Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych703
86Ogłoszenie o przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy korczew695
87Ogłoszenie o przetargu na "DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA" 691
88sesja XIX690
89uchwała obwody glosowania688
90ogłoszenie o przetargu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew651
91Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych644
92sesja XXIII643
93Przetarg na drogę w Szczeglacinie635
94przetarg Budowa mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w gminie Korczew634
95ogłoszenie o przetargu - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drażniewie, gm Korczew632
96Ogłoszenie o przetargu na przebudowę dróg gminnych nr 360202W i nr 360207W na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki629
97zawiadomienie o rozstrzuygnięciu przetargu620
98zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na Modernizację drogi gminnej na dz. nr ew.262 w m.Szczeglacin616
99ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na budowę mikroinstalacji proasumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w gminie Korczew611
100przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Rudzie609
101gospodarka rolna, weterynaria607
102Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na budowę mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Korczew601
103zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na Modrnizacja drogi w m. Ruda599
104Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów kom.598
105Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych594
106Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Korczew w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.591
107sesja XX589
108Kalendarz Wyborczy589
109sesja XXIV587
110KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.587
111oświadczenia majątkowe radnych578
112powoływanie rzeczoznawców w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu574
113zawiadomienie o rozstrzuygnięciu przetargu573
114Przetarg nieograniczony na "Budowę , rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"565
115PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW563
116przetarg na budowę mikroinstalacji prosumenckich560
117ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZEETARGU remont z modernizacją świetlicy wiejskij w Czaplach Górnych558
118Analiza stanu gospodarki odpadami557
119Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew.555
120Informacje o postępowaniach przetargowych rozpoczęte w maju i czerwcu 2013 r.548
121zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów547
122Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu546
123Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"545
124Rozstrzygnięcie przetargu na drogę w Rudzie544
125ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU-wyposdażenie świetlicy wiejskiej w Drażniewie542
126ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU- rewitalizacja centrum wsi Korczew534
127ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na modernizację ul. Słonecznej w Korczewie531
128Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi wewnętrzneh dz.nr ewid.299 w m. Laskowice529
129Przetarg nieograniczony na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3"528
130sesja XXV521
131ogłoszenie o przetargu na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew"517
132Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Korczew511
133Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji506
134PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA na lata 2016 – 2020503
135sesja XVIII499
136Przetarg na przebudowę ul. Słonecznej498
137sesja XXII493
138sesja II491
139Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu489
140sesja III488
141sesja V485
142Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Korczew483
143Wykaz firm świadczących usługi475
144sesja XIV475
145Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczew473
146sesja I472
147sesja XVI471
148sesja XVII471
149sesja XII467
150sesja VIII466
151sesja XV466
152sesja XI464
153sesja VII462
154PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KORCZEW462
155PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW460
156sesja IV459
157Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu "Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr ew.299 w m.Laskowice457
158sesja VI457
159sesja XIII453
160sesja IX451
161Ogłoszenie o przetargu na "Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Korczew"448
162Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"447
163sesja X446
164Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"439
165sesja XXI430
166Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"407
167Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 360210W Czaple-Czaple Obrępałki-Szczeglacin407
168Andrzej Ciura403
169Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szeglacinie, gm. Korczew"400
170Wioletta Leśniczuk398
171Barbara Roszuk396
172Wincenty Raczyński393
173Paweł Kalinowski386
174Lubomir Hajko384
175Magdalena Mularzuk382
176Sylwester Kozłowski378
177Zdzisław Rutkowski374
178Grzegorz Miezianko367
179Zawiadomienie o wyborze oferty - "Przebudowa drogi gminnej nr 360210W Czaple - Czaple Obrępałki - Szczeglacin"366
180Józef Wasiluk366
181Andrzej Wasilewski362
182Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3" 361
183Andrzej Krasuski361
184Tadeusz Zbigniew Piórko359
185sesja XXVII359
186Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"358
187Przetarg nieograniczony na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew"358
188Waldemar Terlikowski356
189sesja XXVI345
190ozgłoszenie o zmianie ogłoszenia na przebudowę dróg gminnych nr 360202W i nr 360207 na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki345
191protokół z otwarcia ofert na "Przebudowę drogi gminnej 360210W Czaple - Czaple Obrępałki - Szczeglacin"341
192protokół z otwarcia ofert na "Przebudowę dróg gminnych Mogielnica-gr. gm. Repki" 341
193Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"340
194zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa dróg gminnych na odcinku Mogielnica-gr. gm. Repki320
195Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"319
196Przetarg nieograniczony na "Budowę , rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" 316
197Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"309
198Zawiadomienie o wyborze oferty na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew"302
199zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA"302
200WYBORY SAMORZĄDOWE 2018289
201sesja XXXV282
202sesja XXIX281
203Imienne wykazy głosowań radnych271
204stanowiska Rady Gminy267
205sesja XXVIII265
206Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop"260
207Rok 2018248
208Przetag nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"243
209sesja XXX238
210Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop"235
211Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"226
212sesja XXXIII224
213Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"216
214sesja XXXI210
215sesja XXXII209
216sesja XXXIV198
217Przetarg nieograniczony "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew"185
218sesja XXXVII160
219Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew"135
220sesja XXXVI107
221Przetarg nieograniczony "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew-etap I"99
222Przetarg nieograniczony: "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew"96
223sesja XXXVIII68
224sesja XXXIX57
225Ochrona Danych Osobowych42
226sesja XL36