PODATEK AKCYZOWY 2019

 Zwrot podatku akcyzowego - informacja
Wójt Gminy Korczew informuje , że każdy rolnik , który chce odzyskać część wydanych pieniędzy na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu w terminach :
–    od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. - wraz z fakturami  VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od
1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019r.,

–    od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.  w ramach limitu określonego na 2019 rok.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła
do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje na bydło określone w załączniku do ustawy czyli: buhaje powyżej 18 miesiąca , krowy, cielęta do 6 miesiąca, jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku, jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca, buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku i buhaje do 18 miesiąca.


 Limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi

100,00 zł *ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Pieniądze wypłacane będą w terminach :
1-30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1-31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Informujemy także, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot  podatku akcyzowego. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej urzędu gminy oraz w siedzibie urzędu gminy.

 

wniosek o zwrot podatku akcyzowego

zestawienie faktur- 1 strona

zestawienie faktur- 2 strony

oświadczenie

oświadczenie dotyczące danych osobowych

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 11:50:17 | Data modyfikacji: 2019-01-29 14:23:46.
Data wprowadzenia: 2019-01-18 11:50:17
Data modyfikacji: 2019-01-29 14:23:46
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska
« powrót